0297 66 34395
028 6271 9982
024 6650 6065
0963 55 29 71
Phu Quoc Green Travel English

Dinh Cậu tọa lạc cạnh ngọn hải đăng Phú Quốc ở khu phố 2, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là một trong những địa chỉ lý tưởng để trú bão đối với ngư phủ biển cả khu vực nam Thái Bình Dương. Trước thế kỷ XVII, nơi đây chưa có ngọn hải đăng, tàu bè trong khu vực đã xem Dinh Cậu là điểm “thị tiêu” để xác định tọa độ.

Dinh Cậu Phú Quốc Update to: Tháng Tám 22nd, 2015 by Phú Quốc Xanh.