0297 66 34395
028 6271 9982
024 6650 6065
0963 55 29 71
Phu Quoc Green Travel English

Tiền thân là Hữu Lễ Motel ,Hiện nay, Hữu Lễ đã hoàn tất xây dựng và đi vào hoạt động Khách Sạn Hữu Lễ vào ngày 1/6/2015 ở địa điểm 86 Mạc Cửu – Dương Đông – Phú Quốc.
Cơ sở Nhà Nghỉ Hữu Lễ trước kia đã dừng hoạt động,

Hữu Lễ Hotel Phú Quốc Update to: Tháng Một 2nd, 2016 by Phú Quốc Xanh.