0963.551.271 - 028.6271.9982 - 02976.634.395 - 02466 506.065 Sale@PhuQuocXanh.com

Ngọc Trai Quốc An

Là Cơ sở nuôi ngọc trai tại Phú Quốc

-Ngọc Trai Quốc An đưa hàng triệu sản phẩm ngọc trai mỗi năm đến với người tiêu dùng

-Sản phẩm nhiều màu sắc với độ bóng, sáng và độ tròn hoàn hảo nhất là ngọc trai đen, xanh nước biển hầu như chỉ có ở biển Phú Quốc

ĐC: Ấp Đường Bào – Xã Dương Tơ – Huyện Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang