0963.551.271 - 028.6271.9982 - 02976.634.395 - 02466 506.065 Sale@PhuQuocXanh.com

Nhà Nghỉ Phú Quốc – Nhà Khách Bộ Công An Phú Quốc

Nhà khách Bộ Công An-Phú Quốc là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Kinh Doanh Địa Phương và Nhà khách Bộ Công An-Phú Quốc nằm ở địa chỉ Phu Quoc, Kiến Giang.

ĐC: số 1 Mai Thị Hồng Hạnh, Dương Đông, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam