0297 66 34395
08 6271 9982
04 6650 6065
0963 5529 71
Phu Quoc Green TravelEnglish

Dương Đông là một thị trấn huyện lị của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thị trấn Dương Đông có diện tích 16,99 km², dân số năm 2009 là 27.200 người,mật độ dân số đạt 1.600 người/km²

Thị Trấn Dương Đông Phú Quốc Kiên Giang
Đánh Giá