0963.551.271 - 028.6271.9982 - 02976.634.395 - 02466 506.065 Sale@PhuQuocXanh.com

Tag

dong chay xa bo

Dòng chảy xa bờ có thể đột nhiên xuất hiện với vận tốc từ 0,3 – 0,6m/s. Thường sẽ không có dấu hiệu để nhận biết. Nhưng một khi lọt vào và để bị cuốn ra xa, dòng chảy này có thể nhanh chóng “tăng tốc”. Đạt đến 1 – 2,5m/s, lúc này, không ai...
Read More
Nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi đi du lịch biển . Một trong những thủ phạm chính gây ra điều này là ” dòng chảy xa bờ ” . Hiện tượng dòng chảy xa bờ khiến không chỉ trẻ nhỏ , người không biết bơi mà kể cả người bơi giỏi cũng...
Read More
Đang đứng trên dải cát nông gần bờ thì cát sụt dưới chân, bạn bị đẩy ra xa bờ, hốt hoảng, chới với chân tay và ngộp nước. Phải làm thế nào?   Dòng xoáy gây ra nhiều cái chết thương tâm cho người đi biển. Nguyên nhân: nước chảy từ nơi mực nước cao...
Read More