0963.551.271 - 028.6271.9982 - 02976.634.395 - 02466 506.065 Sale@PhuQuocXanh.com

Tag

rắn hổ mây

Ở Phú Quốc người ta vẫn thường truyền tai nhau một số huyền thoại ở Phú Quốc. Những giai thoại này đã có mặt trên đảo suốt cả trăm năm qua.. 1.Siêu khuyển Thông minh, chạy nhanh như gió, săn mồi cực giỏi, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng chết vì chủ… Đó là những đặc...
Read More