0963.551.271 - 028.6271.9982 - 02976.634.395 - 02466 506.065 Sale@PhuQuocXanh.com

Tag

bay nhu

Bảy Nhu (sinh năm 1926), tên thật là Trần Văn Nhu hay Trần Nhu. Là một viên cai ngục được xem là nổi tiếng nhất ở nhà lao Cây Dừa (đảo Phú Quốc). Những tù binh Cộng Sản nói về ông với những thuật tra tấn tàn bạo với tù nhân Cộng sản tại đây...
Read More
Nếu nhắc đến Nhà Tù Phú Quốc thì phải nhắc đến Bảy Nhu . Nhắc đến Bảy Nhu thì phải nhắc đến những hình thức tra tấn mất hết tính người. Vậy Bảy Nhu là ai , đã làm gì mà lại được nhắc đến nhiều như vậy. Bảy Nhu là ai? Cai ngục Bảy...
Read More