0297 66 34395
028 6271 9982
024 6650 6065
0963 55 29 71
Phu Quoc Green Travel English

Chất lượng của khách sạn chỉ đúng dưới con mắt của khách hàng

Đặc điểm thứ nhất của chất lượng dịch vụ khách sạn đã chứng minh rằng chất lượng dịch vụ khách sạn phụ thuộc vào sự cảm nhận của người tiêu

dùng trực tiếp sản phẩm. Đồng thời, do đặc điểm của sản phẩm dịch vụ khách sạn là quá trình tạo ra và quá trình tiêu dùng diễn ra gần như trùng nhau về thời

463028_13052117480012506507_STD

gian và không gian đã khẳng định khách hàng đóng vai trò quan trọng đối với sản

phẩm dịch vụ khách sạn.

Khách hàng chính là một thành viên không thể thiếu và tham gia trực

tiếp vào quá trình này. Họ là “nhân vật chính” trong hoạt động thực hiện dịch vụ khách sạn với thu cách là người tiêu dùng dịch vụ khách sạn. Vì vậy, họ vừa có

cái nhìn của người trong cuộc vừa có cái nhìn của người bỏ tiền để mua sản

phẩm của khách sạn. Đánh giá của họ về chất lượng dịch vụ của khách sạn được

xem là chính xác nhất.

Từ đặc điểm này, các nhà quản lý khách sạn muốn đánh giá chính xác

chất lượng dịch vụ của khách sạn phải luôn đứng trên cái nhìn của khách hàng,

của người tiêu dùng trực tiếp sản phẩm. Phải cố gắng hiểu một cách chính xác những yêu cầu, mong muốn và đòi hỏi của khách chứ không phải dựa trên những

nhận định hay sự cảm nhận chủ quan của riêng mình để xem xét

81225_hotelimage_khach_san_mekong_space_8

c)

Một quá trình cung cấp dịch vụ khách sạn bao giờ cũng được thực hiện

dựa trên hai nhân tố cơ bản, đó là: cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn và

những nhân viên tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ. Vì lẽ đó, khi đánh giá chất lượng của dịch vụ khách sạn – chất lượng của một sản phẩm vô

hình – khách hàng thường có xu hướng dựa vào chất lượng kỹ thuật (Technical

quality) và chất lượng chức năng (Functional quality) để đánh giá về chất lượng

dịch vụ.

Chất lượng kỹ thuật bao gồm chất lượng của các thành phần của cơ sở

vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp khách sạn hợp thành như: mức độ tiện nghi,

hiện đại của các trang thiết bị, mức độ thẩm mỹ trong trang trí nội thất và thiết kế khách sạn, mức độ vệ sinh bên trong và bên ngoài khách sạn, mức độ đảm bảo an

toàn trong thiết kế và lắp đặt các trang thiết bị máy móc trong khách sạn. Chất

lượng kỹ thuật thường giúp khách hàng trả lời câu hỏi “cái gì?” (what?) khi cảm

nhận về chất lượng dịch vụ khách sạn.

Chất lượng của khách sạn chỉ đúng dưới con mắt của khách hàng
Đánh Giá

Chất lượng của khách sạn chỉ đúng dưới con mắt của khách hàng được đăng tải trên Website công ty Du Lịch Phú Quốc Xanh và cập nhật lần cuối vào lúc: Tháng Năm 26th, 2015 bởi nhân viên Phú Quốc Xanh.
 Hướng dẫn gửi thông tin:
» Vui Lòng nhập đầy đủ tên và email để có thể đăng được bình luận
» Hãy nhập 1 email chính xác để có thể nhận được phản hồi của chúng tôi sớm nhất .
» Nếu có thể , hãy nhập số điện thoại của bạn vào phần nội dung. Yên tâm nó hoàn toàn được bảo mật .

Thông Tin Du Lịch Phú Quốc Khác